1- استفاده از احادث و ضرب المثل وشعر انشایتان را زیبا نیکند

2-از ارایه های ادبی بیشتری استفاده کنید

3-در نوشته از جمله های کوتاه وگویا استفاده کنید

4 انشای خود را با بهره گیری از زاویه ی دید سوم شخص مفرداستفاده کنید

5-یکی از راه تقویت انشا نوشتن خاطرات روزانه است

6-بهره گیری از شعر وداستان های کوتاه نویسنده های بزگ انشایتان را زیبا میکند

7-سعی کنیم در علامت های به جای خود بنویسیم 

8- وقتی اگر بخواهید انشایان را در جمعی بخوانید با احساس و با صدای رسا بخوانید.

9-ساده نویسی وپاکیزگی اهمیت زیادی دارد

10- استفاده از تخیلات انشا


منبع : درباره بازی ها ومطالب دیگر |10 مورد ساده در باره ی خوب وزیبا بودن یک انشا
برچسب ها : استفاده ,انشا ,بهره گیری ,استفاده کنید